Bell Schedule

2019 - 2020 Bell Schedules

Regular Day Schedule

#1 - REGULAR DAY
Period 0 7:30 - 8:22 52 min.
Passing 8:24 - 8:30 6 min.
Period 1/2 8:30 - 10:13 103 min.
Nutrition 10:13 - 10:27  
Passing 10:27 - 10:33 6 min.
Period 3/4 10:33 - 12:16 103 min.
Lunch 12:16 - 12:46  
Passing 12:46 - 12:52 6 min.
Period 5/6 12:52 - 2:35 103 min.

 

Late Start Schedule

#2 - Late Start Bell Schedule
Teacher Meetings 7:45 - 845  
Period 0 8:50 - 9:29 39 min.
Passing 9:29 - 9:35 6 min.
Period 1/2 9:35 - 10:57 82 min.
Nutrition 10:57 - 11:07  
Passing 11:07 - 11:13 6 min.
Period 3/4 11:13 - 12:37 84 min.
Lunch 12:37 - 1:07  
Passing 1:07 - 1:13 6 min.
Period 5/6 1:13 - 2:35 82 min.

 

Early Release Schedule

#3 - Early Release Bell Schedule
Period 0 7:30 - 8:22 52 min.
Break 8:22 - 8:24  
Period 1/2 8:30 - 9:51 81 min.
Nutrition 9:51 - 10:05  
Passing 10:05 - 10:11 6 min.
Period 3/4 10:11 - 11:32 81 min.
Lunch 11:32 - 12:02  
Passing 12:02 - 12:08 6 min.
Period 5/6 12:08 - 1:29 81 min.
Teacher Meetings 1:40 - 2:45  

 

Assembly Schedule

#4 - 60 Minute Assembly Schedule
0 7:30 - 8:22
Passing 8:24 - 8:30
Period 1/2 8:30 - 9:53
Nutrition 9:53 - 10:07
Passing 10:07 - 10:13
Period 3/4 10:13 - 11:36
Assembly 11:36 - 12:36
Lunch 12:36 - 1:06
Passing 1:06 - 1:12
Period 5/6 1:12 - 2:35

Minimum Day Schedule

#5 - Minimum Day Schedule
Period 0 7:30 - 8:22 52 min.
Break 8:22 - 8:24  
Passing 8:24 - 8:30 6 min.
Period 1/2 8:30 - 9:40 70 min.
Nutrition 9:40 - 9:50  
Passing 9:50 - 9:56 6 min.
Period 3/4 9:56 - 11:06 70 min.
Passing 11:06 - 11:12 6 min.
Period 5/6 11:12 - 12:22 70 min.